Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Gần 900 cử nhân hệ cử tuyển 'đói' việc làm

872 sinh viên hệ cử tuyển của Thanh Hóa đã tốt nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng nhiều ngành, nghề vẫn chưa được bố trí việc làm.

Trong số 872 sinh viên tốt nghiệp có 440 trường hợp tốt nghiệp Đại học, cao đẳng ngành sư phạm; 86 trường hợp tốt nghiệp ngành y; 68 người tốt nghiệp ngành nông, lâm.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, để bố trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp diện cử tuyển, ngoài việc chờ những người đến tuổi về hưu còn cần UBND tỉnh xem xét, cho phép tuyển dụng công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số không thông qua thi tuyển công chức, viên chức.

Sau khi được tuyển dụng, các sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp sẽ được phân công công tác phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và nhu cầu thực tế tại địa phương.

Các huyện miền núi sẽ căn cứ vào số lượng người dân tộc thiểu số được cử đi học theo diện cử tuyển để xác định số lượng biên chế dự phòng, làm cơ sở tuyển dụng, bố trí việc làm phù hợp.

Đồng thời, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa có giải pháp phù hợp để bố trí việc làm cho những người đã tốt nghiệp theo diện cử tuyển.

Trước đó, nhiều huyện miền núi của Thanh Hóa đã cử học sinh đi học theo hệ cử tuyển chưa thực sự chặt chẽ và chưa gắn với nhu cầu thực tế việc làm tại địa phương. Có huyện một năm đã cử hơn 10 trường hợp đi học theo cử tuyển, nhưng các sinh viên này sau khi tốt nghiệp, huyện không bố trí được việc làm.

Trước thực trạng trên, những năm gần đây, các huyện miền núi ở Thanh Hóa không thực hiện việc xét, chọn người đi học hệ cử tuyển nhằm giải quyết việc làm cho số sinh viên đã tốt nghiệp diện hệ cử tuyển. Tuy nhiên, đến nay, số lượng sinh viên đã tốt nghiệp chưa được bố trí việc làm vẫn còn rất lớn.