Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mùa thu hoạch 'lộc trời' của nông dân Hải Phòng

Tháng 9 âm lịch, nông dân Tiên Lãng (TP Hải Phòng) tập trung thu hoạch rươi - loài nhuyễn thể được cho là "lộc trời" vì không phải nuôi dưỡng.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2017/11/13/ruoi_13_11_17.mp4[/presscloud]