Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trồng thanh long ruột đỏ theo công nghệ sạch thu nhập hơn 150 triệu đồng/ha

Nhiều năm qua, ông Đặng Anh Tuấn ở xã Xuân Sơn (Đô Lương) đã nổi tiếng về chăn nuôi lợn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay, ông còn được nhiều người dân trong vùng biết đến bởi ông đã trồng thành công mô hình thanh long ruột đỏ trên đất dốc với thu nhập rất cao.