Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lội sình rừng ngập mặn đặt bẫy bắt cá thòi lòi

Với 50 bẫy, một ngày lội sình rừng ngập mặn Cà Mau, người dân bắt hơn 5 kg cá thòi lòi, bán được vài trăm nghìn đồng.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2017/07/17/sinh.mp4[/presscloud]