Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Khách Tây: 'Tôi quay lại Việt Nam 3 lần vì đồ ăn ngon'

Nhiều khách Tây có trải nghiệm thú vị khi ăn hàng tại Việt Nam, trong đó nhiều ý kiến hài lòng với chất lượng dịch vụ và ẩm thực.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2017/07/15/khach_tay.mp4[/presscloud]