Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mạng lưới đường sắt 40 tỷ USD ở Hà Nội trong tương lai

8 tuyến đường sắt đô thị dài 700km, tổng mức đầu tư gần 800.000 tỷ đồng dự kiến được hoàn thành vào năm 2050.

Xem Clip: Trải nghiệm 3D tuyến đường sắt xuyên lòng đất trung tâm Hà Nội.

 Tiến Thành - Bá Đô