Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm "mở" và "động"

Sáng nay (26/4), Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, thị triển khai hướng dẫn số 02 của Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo.
Các đ/c: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Nguyễn Hữu Lậm – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tổ  chức Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông do đ/c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì. 
 
anh
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu: Công tác quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm mở và động; không khép kín cục bộ trong các cơ quan, đơn vị …

Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; Tỉnh uỷ yêu cầu phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng để đưa vào quy hoạch, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ, đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch. Đồng thời phải thực hiện công khai, dân chủ; đảm bảo phương châm mở và động…

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp cũng có nhiều nội dung mới. Theo đó, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp chỉ xây dựng quy hoạch cán bộ 1lần, đồng thời hàng năm tiến hành ra soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch 1 lần trong quý 1, sau khi tiến hành đánh giá cán bộ hàng năm theo quy định. Cụ thể, vào năm thứ 2 của nhiệm kỳ Đại hội Đảng, cấp huyện và các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo với đầy đủ các bước như quy trình đã hướng dẫn.

 
anh1
Toàn cảnh hội nghị

Để công tác quy hoạch cán bộ sát với thực tiễn và có tính khả thi, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các đơn vị cấp huyện và các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh  nghiên cứu kỹ hướng dẫn số 02 của Tỉnh uỷ để triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đúng quy trình; đảm bảo tính thống nhất, khách quan, dân chủ; theo phương châm mở và động; không khép kín cục bộ trong các cơ quan, đơn vị …

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh uỷ đã giải đáp một số vấn đề, nội dung còn khó khăn vướng mắc liên quan đến thời gian, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, quy trình hội nghị quy hoạch cán bộ của các huyện, thành, thị uỷ, đơn vị trực thuộc… Đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý để sửa đổi, bổ sung quy trình công tác cán bộ.

 
anh2
Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Lậm kết luận nội dung hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Hữu Lậm – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tổ  chức Tỉnh uỷ đề nghị các đơn vị cấp huyện và các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục nghiên cứu kỹ hướng dẫn số 02 của Tỉnh uỷ về công tác quy hoạch cán bộ để vận dụng, phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức Tỉnh uỷ thống nhất và đảm bảo sự liên thông trong công tác quy hoạch.

Tác giả bài viết: Lê Hằng – Cảnh Toàn

Nguồn tin: