Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: Trường ĐH Vinh thành lập 3 Viện mới

Sáng 8/4, Trường ĐH Vinh cho biết, Nhà trường đã tái cấu trúc dựa trên mô hình 3 cấp Trường - Viện/Khoa - Bộ môn. Trong đó thành lập 3 Viện trên cơ sở sáp nhập các Khoa cùng nhóm ngành đào tạo. Các Bộ môn đã thực hiện tái cấu trúc năm học 2015 - 2016 giữ nguyên và bố trí về các Viện quản lý theo đúng chuyên môn.
Theo đó, tại Hội nghị giao ban cơ quan tháng 4/2017, Nhà trường đã công bố các quyết định thành lập 3 Viện mới được gồm: Viện Sư phạm Tự nhiên; Viện Kỹ thuật và Công nghệ; Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường và Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo

Đây là thực hiện theo Đề án tổng thể tái cấu trúc Nhà trường từ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Trường ĐH Vinh cho biết, việc tái cấu trúc Nhà trường đã được bắt đầu những năm đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Những bước đi đầu tiên của Nhà trường được thực hiện đó là thường xuyên đánh giá, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, tránh trùng lặp chồng chéo, qua đó giảm đơn vị đầu mối và tập trung nguồn lực phát triển các đơn vị.

 
GS.TS. Đinh Xuân Khoa (bên trái) - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh và PGS.TS. Ngô Đình Phương (áo trắng bên phải) - Hiệu phó trao quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa (bên trái) - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh và PGS.TS. Ngô Đình Phương (áo trắng bên phải) - Hiệu phó trao quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên.

Tính từ năm 2015 đến nay, Trường đã giải thể, sáp nhập, cắt giảm số đơn vị đầu mối từ 55 xuống còn 42, ở cấp bộ môn giảm từ 90 bộ môn xuống còn 75 bộ môn. Xây dựng đề án vị trí việc làm chi tiết đến từng đơn vị, từng mảng công việc.

Xây dựng quy định đánh giá cán bộ, cải tiến hình thức thi đua khen thưởng, chi trả phúc lợi và thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc... qua đó tăng cường hiệu quả hiệu lực công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.

Tại các đơn vị, Nhà trường ban hành lại quy định tổ chức và hoạt động của các đơn vị để tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bước tiếp theo nhà trường cần có bước tái cấu trúc mạnh mẽ hơn, đó là sáp nhập các khoa cùng nhóm ngành, những khoa có chuyên môn và hướng nghiên cứu gần, hình thành các Viện đào tạo.

Một mặt giảm đầu mối, tập trung nguồn lực, chú trọng đầu tư trọng điểm, một mặt tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ của các đơn vị.

Theo đó, PGS.TS. Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm kiêm chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo; cơ cấu, tổ chức.

Các viện mới thành lập như sau:

 

Các viện mới thành lập như sau:

 

Viện Sư phạm tự nhiên

(Institute of Natural Sciences Education)

 

 

Cơ cấu

 

 

Tổ chức nhân sự

 

 

Ban lãnh đạo

 

 

Viện trưởng: PGS.TS. Kiều Phương Chi

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Giang An; PGS.TS. Lê Đức Giang; PGS.TS. Chu Văn Lanh; ThS. Trần Thị Kim Oanh

 

 

Bộ môn

 

 

1. Bộ môn PPGD Toán

2. Bộ môn PPGD Vật lý

3. Bộ môn KHMT & PPGD Tin học

4. Bộ môn PPGD Hóa

5. Bộ môn Di truyền - Vi sinh - PPGD Sinh học

6. Bộ môn Đại số

7. Bộ môn Giải tích

8. Bộ môn Hình học

 

 

9. Bộ môn XSTK&UD

10. Bộ môn Vật lý

11. Bộ môn Hóa vô cơ

12. Bộ môn Hóa hữu cơ

13. Bộ môn Hóa - Lý đại cương

14. Bộ môn Hóa phân tích

15. Bộ môn Động vật

16. Bộ môn Thực vật

 

 

 

Viện Kỹ thuật và Công nghệ

(Institute of Engineering and Technology)

 

 

Cơ cấu

 

 

Tổ chức nhân sự

 

 

Ban lãnh đạo

 

 

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa; ThS. Đặng Thái Sơn; TS. Hoàng Hữu Việt

 

 

Bộ môn

 

 

1. Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử

2. Bộ môn Điều khiển tự động

3. Bộ môn Điện tử viễn thông

4. Bộ môn Mạng, truyền thông

5. Bộ môn Kỹ thuật máy tính

6. Bộ môn Hệ thống thông tin

 

 

 

Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

(Institute of Biochemical Technology - Environment)

 

 

Cơ cấu

 

 

Tổ chức nhân sự

 

 

Ban lãnh đạo

 

 

Viện trưởng: PGS.TS. Cao Tiến Trung

Phó Viện trưởng: TS. Hoàng Vĩnh Phú; PGS.TS. Trần Đình Thắng

 

 

Bộ môn

 

 

1. Bộ môn Công nghệ thực phẩm

2. Bộ môn Công nghệ sinh học

3. Bộ môn Môi trường

 

 

 

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

(Institute of Agriculture and Natural Resources)

 

 

Cơ cấu

 

 

Dự kiến tổ chức nhân sự

 

 

Ban lãnh đạo

 

 

1 Viện trưởng

3 - 4 Phó Viện trưởng

 

 

Bộ môn

 

 

1. Bộ môn Quản lý đất đai

2. Bộ môn Quản lý tài nguyên - môi trường

3. Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

4. Bộ môn Khuyến nông

5. Bộ môn Khoa học cây trồng

Ngành chăn nuôi

 

 

 

Viện Sư phạm xã hội

(Institute of Social Sciences Education)

 

 

Cơ cấu

 

 

Dự kiến tổ chức nhân sự

 

 

Ban lãnh đạo

 

 

1 Viện trưởng

3 - 4 Phó Viện trưởng

 

 

Bộ môn

 

 

1. Bộ môn PPGD Địa lý

2. Bộ môn PPGD Văn

3. Bộ môn PPGD Lịch sử

4. Bộ môn PPGD GDCT

5. Bộ môn Văn học Việt Nam

6. Bộ môn Văn học nước ngoài

7. Bộ môn Ngôn ngữ

8. Bộ môn Lịch sử Việt Nam

9. Bộ môn Lịch sử thế giới

 

 

 

Viện Khoa học xã hội và nhân văn

(Institute of Social Sciences and Humanities)

 

 

Cơ cấu

 

 

Dự kiến tổ chức nhân sự

 

 

Ban lãnh đạo

 

 

1 Viện trưởng

3 - 4 Phó Viện trưởng

 

 

Bộ môn

 

 

1. Bộ môn Báo chí

2. Bộ môn Triết học

3. Bộ môn KTCT-CNXHKH

4. Bộ môn Chính trị học

5. Bộ môn Lịch sử đảng

6. Bộ môn Du lịch

7. Bộ môn Quản lý văn hóa

8. Bộ môn Công tác xã hội

  

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy

Nguồn tin: