Trong nước

Ông Lê Phước Hoài Bảo làm chuyên viên Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam?

Sau khi ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam - bị thu hồi các quyết định bổ nhiệm, trên trang web của Sở này đã thay đổi chức danh của ông Bảo.

Cụ thể, tại mục thông tin danh bạ trên trang thông tin điện tử chính thức của Sở KH-ĐT Quảng Nam đăng tải thông tin ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Chuyên viên phòng Quy hoạch - Tổng hợp của Sở.

Mục thông tin danh bạ trên trang thông tin điện tử chính thức của Sở KH-ĐT Quảng Nam đăng tải thông tin ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Chuyên viên phòng Quy hoạch - Tổng hợp của Sở. (Ảnh chụp màn hình website ngày 15/3)

Hiện tại, Sở chưa có giám đốc mới mà giao cho ông Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Giám đốc Sở phụ trách.

Tuy nhiên, tại mục “Ban Giám đốc Sở”, chức danh “Giám đốc Sở” của ông Lê Phước Hoài Bảo vẫn chưa thay đổi, kèm theo đó là các nhiệm vụ đi kèm mà ông Bảo phụ trách theo thông báo số 02/TB-SKHĐT ngày 7/1/2016.

Ông Bảo được điều chuyển công việc sau khi UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định thu hồi, hủy bỏ toàn bộ các quyết định trước đó về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Tại mục “Ban Giám đốc Sở”, chức danh “Giám đốc Sở” của ông Lê Phước Hoài Bảo vẫn chưa thay đổi (ảnh chụp màn hình website ngày 15/3)

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm ông Bảo làm Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, các quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh; đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng có quyết định về việc cho thôi tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc do UBND tỉnh thành lập đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Tác giả: C.Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP