Video

Nhiều giáo viên quỳ để xin không đóng cửa trường mầm non

Chính quyền khẳng định cơ sở chăm sóc 200 trẻ chưa được cấp phép, các giáo viên lo mất việc nên quỳ để xin không bị đóng cửa.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP