Trong tỉnh

Nghệ An công bố 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 22/2/2021, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã ban hành quyết định số 18 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định, Nghệ An có 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó thành phố Vinh và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Thanh Chương, mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử; 16 huyện thị còn lại, mỗi địa phương có 1 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 83 đại biểu.

Hội nghị hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND tỉnh.

Trong 26 đơn vị bầu cử có 23 đơn vị bầu 3 đại biểu; 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 2 đơn vị bầu 5 đại biểu. Riêng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy ban bầu cử tỉnh dự kiến 5 đơn vị trình Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết định.

Tác giả: Mai Hương – Cảnh Hồng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP