dong
     

Video

Ngán cảnh tắc đường, cảnh sát Dubai đi tuần bằng mô tô bay như phim Hollywood

Tắc đường giờ đã trở thành chuyện dĩ vãng đối với cảnh sát Dubai khi họ vừa được trang bị mô tô bay làm phương tiện đi tuần tra.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP