Trong nước

Kỷ luật hàng loạt công chức, viên chức

UBND tỉnh Bình Định vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả xử lý kỷ luật công chức, viên chức năm 2018.

Trong viên chức vi phạm, Sở Y tế chiếm số nhiều.

Theo đó, tổng số công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật năm 2018 (kể cả công chức cấp xã) là 31 người, giảm 38 người so với năm 2017. Trong số này, có 22 người bị khiển trách, 5 người bị cảnh cáo, 2 người bị hạ bậc lương, 1 người bị cách chức, 1 người bị thôi việc.

Trong khi đó, có 32 viên chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật trong năm 2018, giảm 2 người so với năm 2017. Hình thức kỷ luật phổ biến là khiển trách (19 người), tiếp đó là buộc thôi việc (8 người), cách chức (3 người) và cảnh cáo (2 người).

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP