Xã hội

Kiểm điểm nghiêm túc chất lượng để nâng cao sức mạnh tập thể

"Mỗi cá nhân phải có bản lĩnh vững vàng trong kiểm điểm, có tinh thần trách nhiệm tự phê bình và phê bình cao, tự chịu và nhận trách nhiệm về những vấn đế, lĩnh vực mình phụ trách", đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV thành ủy TP Vinh theo NQ trung ương 4 khóa XII ngày hôm nay (2/3).

Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, đại diện lãnh đạo VP, các ban Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu: Mỗi cá nhân phải có bản lĩnh vững vàng trong kiểm điểm, có tinh thần trách nhiệm tự phê bình và phê bình cao, tự chịu và nhận trách nhiệm về những vấn đế, lĩnh vực mình phụ trách

Trước khi tiến hành kiểm điềm tập thể, cá nhân BTV Thành ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khẳng định: Đảng bộ thành phố Vinh là đảng bộ quan trọng, là đầu tàu của tỉnh, vì thế việc tổ chức kiểm điểm phải thật sự nghiêm túc, đạt chất lượng cao để nêu gương cho cả tỉnh, cho các cấp ủy đảng cơ sở.

Mỗi cá nhân trog BTV phải có bản lĩnh vững vàng trong kiểm điểm, có tinh thần trách nhiệm tự phê bình và phê bình cao, tự chịu và nhận trách nhiệm, từ những tồn tại hạn chế phải đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. BTV thành ủy kiểm điểm càng nghiêm túc, chất lượng , gợi ý đúng và sát các nội dung thì sau chỉ đạo kiểm điểm cấp ủy cơ sở sẽ sâu sát,và đạt kết quả tốt hơn.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã gợi ý thêm một số vấn đề trong chỉ đạo điều hành, nhất là trong quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị mà tập thể BTV thành ủy cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ vai trò trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Ông Nguyễn Hoài An - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh: Hội nghị đã tập trung phân tích nguyên nhân những tồn tại và giải pháp khắc phục về các sai phạm trong chỉnh trang, trật tự đô thị, GPMB, tái định cư, cấp phép xây dựng, lấn chiếm hành lang ATGT...

Báo cáo kiểm điểm của BTV Thành ủy đã phân tích, nêu rõ cả 9 nội dung suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 nội dung về suy thoái đạo đức lối sống mà trung ương nhận diện, tùy vào mức độ khác nhau đều có biểu hiện trong đảng bộ, 9 nội dung tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ thì có 2 nội dung có biểu hiện trong đảng bộ.

Trong đó, đáng chú ý là những biểu hiện như: chưa chấp hành nguyên tắc tổ chức của đảng, thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát trong thực thi nhiệm vụ; không thẳng thẳn trong tự phê bình và phê bình, không dũng cảm nhận khuyết điểm, đỗ lỗi cho người khác, nặng về thành tích, quan liêu, xa rời quần chúng, không nắm chắc tình hình cơ sở. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện chưa nhận thức đúng đắn về vấn đề nói, phát ngôn, sử dụng mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận.

Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến một số sai sót, tồn tại trong quản lý chỉ đạo điều hành của đảng bộ TP Vinh thời gian qua, nhất là những sai phạm trong quản lý đất đai, chỉnh trang và đảm bảo trật tự đô thị, chậm tiến độ một số dự án. Một vài vụ việc nổi cộm, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân như GPMB, tái định cư, cấp phép xây dựng, lấn chiếm hành lang ATGT...

Chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, BTV Thành ủy đã đề ra các giải pháp khắc phục, đó là thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát...

Mỗi cá nhân trong BTV cũng đã đề ra những giải pháp khắc phục tồn tài, hạn chế về tính nể nang, ngại va chạm, nóng vội, thiếu đôn đốc thường xuyên, chủ quan bảo thủ trong chỉ đạo điều hành, một số việc hứa trước dân, cử tri chưa thực hiện được, bệnh thành tích và những vi phạm trong nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ông Võ Viết Thanh – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh: Với tinh thần cầu thị, hội nghị đã kiểm điểm nghiêm khắc từng cá nhân trong BTV Thành ủy và có sự chỉ đạo để thực hiện kiểm điểm ở cấp cơ sở vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ TP Vinh trong sạch, vững mạnh.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm điểm, tinh thần tự phê bình và phê bình của tập thể BTV Thành ủy và các đồng chí trong BTV, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, báo cáo kiểm điểm trong Đảng bộ, BTV và các cá nhân khá kỹ lưỡng, chi tiết và đạt yêu cầu, các đồng chí trong BTV thành ủy đã thể hiện tinh thần xây dựng, chân thành khi góp ý cho nhau, ý kiến thẳng thắn và chất lượng, một số đồng chí đã tự nhận trách nhiệm về mình.

Đây là điều kiện, cơ sở để đoàn kết nội bộ, tập thể mạnh hơn. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu BTV thành ủy Vinh mang tinh thần này xuống chỉ đạo kiểm điểm cấp cơ sở, để tạo sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: Qua kiểm điểm, tuy chưa có vấn đề gì để xem xét kỷ luật, nhưng BTV thành ủy cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về những yếu kém, tồn tài của mình và của lĩnh vực mình phụ trách, tiếp thu những ý kiến góp ý để có giải pháp sửa chữa, khắc phục, làm cho bản thân mình và tập thể tốt lên.

BTV thành ủy tiếp tục đề cao và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc NQTW 4 khóa 12; Xây dựng đội ngũ cán bộ từ TP đến cơ sở vững về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật, gần dân sát dân. Các đồng chí phụ trách cơ sở phải thưởng xuyên đôn đốc, sâu sát cơ sở để nắm bắt những vấn đề nảy sinh, giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân, không để bức xúc kéo dài, nhất là những yếu kém trong quản lý đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng tình với báo cáo kiểm điểm của cá nhân các đồng chí trong BTV thành ủy, và đề nghị các đồng chí tiếp thu ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị và xây dựng.

Tác giả bài viết: (Thanh Huyền - Cảnh Toàn)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP