Video

Hình phạt nào tiếp theo dành cho 2 tử tù trốn trại vừa bị bắt?

Theo quy định của pháp luật, sau khi bị bắt, 2 tử tù sẽ tiếp tục bị biệt giam tại buồng dành cho những người chờ thi hành án tử hình, nhưng lần này có thể sẽ bị giam riêng.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP