dong
     

Trong tỉnh

Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Đông – Đông Nam thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1822/UBND-CN ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xin ý kiến đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Đông – Đông Nam thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (Đồ án quy hoạch) và bổ sung hồ sơ Đồ án quy hoạch kèm các văn bản pháp lý ngày 18/6/2018. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An.

Ảnh minh hoạ

Ngày 04/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1612/BXD-QHKT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

Khu vực phía Đông – Đông Nam Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (quy mô khoảng 389ha) đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 504/QĐ-UBND.ĐT ngày 28/02/2011 (theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2003 và Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng).

Theo Văn bản số 1822/UBND-CN của UBND tỉnh Nghệ An đề nghị có ý kiến đối với Đồ án quy hoạch có quy mô khoảng 680ha, cần nghiên cứu xác định tên Đồ án để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung điều chỉnh Đồ án quy hoạch so với nội dung Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam – Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 21/10/2008.

Cụ thể, bổ sung nội dung đánh giá việc thực hiện quy hoạch (tỷ lệ phủ kín quy hoạch, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…) theo Quyết định số 1534/QĐ-TTg.

Làm rõ các nội dung điều chỉnh, bổ sung mới của Đồ án quy hoạch so với nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông – Đông Nam (trừ khu phi thuế quan) Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (Quyết định số 504/QĐ-UBND.ĐT ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh Nghệ An).

Việc áp dụng chỉ tiêu “Đô thị loại I” cho khu vực lập quy hoạch chưa có cơ sở; tính toán cụ thể dự báo quy mô dân số trên cơ sở phân tích nguồn tài liệu, số liệu hiện trạng của khu vực lập quy hoạch.

Xác định cụ thể chỉ giới xây dựng (bản vẽ Đồ án quy hoạch thể hiện chỉ giới xây dựng khoảng từ 0 đến 6m), các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục đường chính, khu trung tâm trong Đồ án quy hoạch.

Quy hoạch mạng lưới đường giao thông chính (đường khu vực có mặt cắt 2-2) trong Đồ án quy hoạch cần phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông đã được phê duyệt tại Quyết định số 1534/QĐ-TTg; bổ sung ý kiến của Bộ Quốc phòng đối với đường quốc phòng đoạn đi qua khu vực lập quy hoạch.

Việc chuyển đổi, sử dụng đất đồi núi, rừng tự nhiên (khoảng 40ha) và đất lâm nghiệp (khoảng 30 ha) trong Đồ án quy hoạch cần tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đất đai và phải có ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng.

Bổ sung nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng trong thuyết minh Đồ án quy hoạch tại mục Đánh giá môi trường chiến lược; dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP