Nhân ái

Diễn Châu: Bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa

Sáng 11/8, huyện Diễn Châu tổ chức bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Diễn An và Diễn Thọ.

Tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu đã bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho bà Cao Thị Xuân- 90 tuổi ở xóm 5, là mẹ của Liệt sỹ Hoàng Khắc Tường hy sinh năm 1983 tại chiến trường Campuchia. Ngôi nhà có diện tích trên 50m2 với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng (Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An hỗ trợ 40 triệu đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Diễn Châu hỗ trợ 10 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ của UBND xã và bà con lối xóm về tinh thần và ngày công lao động).

Huyện Diễn Châu bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ Cao Thị Xuân ở xóm 5 xã Diễn An. Ảnh: Mai Sao


Cùng đó bàn giao các nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Sỹ Túc, thương binh 4/4, ở xóm 7, gia đình ông Đinh Văn Vinh, bệnh binh 2/3, ở xóm 5, xã Diễn Thọ (mỗi gia đình đưcọ hỗ trợ) 45 triệu đồng. Huyện cũng trao 20 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Cao Thị Kiệm - thương binh 4/4 cũng ở xã Diễn Thọ.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh 4/4 Cao Sỹ Túc ở xóm 7 xã Diễn Thọ. Ảnh: Mai Sao


Được biết từ đầu năm đến nay, Diễn Châu đã bàn giao 6 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn

Tác giả: Mai Sao

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP