Video

Đặt lu dưới bùn bắt cá đồng ăn Tết ở miền Tây

Giáp Tết, nước dưới các con kênh rạch bắt đầu cạn, người dân ở Cà Mau dùng lu chứa nước đặt dưới dưới bùn làm bẫy cho cá trườn vào.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP