Video

Căng lưới cho đàn vịt băng qua đường

Người đàn ông đã phải căng lưới cho đàn vịt với số lượng lớn đi qua đường. Rất nhiều phương tiện phải đứng lại để nhường đường, sự việc xảy ra ở Sirajganj, Bangladesh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP