dong

Obama sắp tiết lộ bí mật động trời?

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama có khả năng sẽ tiết lộ với thế giới rằng người ngoài trái đất có tồn tại và từng tới Trái đất.

Mỹ sẽ cung cấp 18 tàu tuần tra cho Việt Nam

Nhà Trắng cho hay, Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tầu tra MetalShark, cũng như hỗ trợ huấn luyện và trang thiết bị thực thi pháp luật trên biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam.