dong

Mẹ chồng-nàng dâu bên nhau xuyên 2 thế kỷ

Cụ Thái Thị Phan (113 tuổi)– tên thường gọi là cụ Long, quê xã Hồng Long, H. Nam Đàn (Nghệ An). Năm 26 tuổi, cụ Phan kết hôn và sinh được 7 người con.