dong

Sinh viên Báo chí đón Halloween như thế nào?

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBCVTT) vốn là nơi sản sinh ra rất nhiều sự kiện sinh viên quy mô và chất lượng. Tháng 10 hàng năm cũng là mùa Halloween trở lại, hãy cùng xem sinh viên trường báo đón Lễ hội Ma quỷ như thế nào nhé!